Mulčování vysoké trávy i v příkrých svazích čelně neseným mulčovačem.

Šířka záběru 160 cm.

Mulčovací hlava osazena Y- noži  na mulčování travních porostů.